1 Mart 1915 Deniz Taarruzu

1 Mart 1915 Deniz Taarruzu

1 Mart 1915 Deniz Harekatına kadar geçen süre içerisinde gerçekleşen muharebelerde meydana gelen zayiatlar sonrası aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır.

1 Mart 1915

Giriş tabyalarının susması üzerine, Geyikli dolayındaki bataryalar, Halileli sırtlarına alınarak, bunlara savaş gemilerinin Karanlık Limana serbestçe girmelerinin ve Boğaz’ın giriş yerlerine çıkarma yapmalarının engellenmesinin ateşleriyle desteklenmesi görevi verildi.

Tenger’deki obüs bataryalarından birine Morto Limanı doğu sırtlarına mevzilendirerek aynı görev verilmiştir.

bköyündeki 9. Topçu Alayının iki bataryasıyla takviye edilen bir Piyade Taburu ve bir topçu bataryası Seddülbahir’e sevk edilerek buranın savunması kuvvetlendirilmiştir.

Harbiye Nezaretinden Müstahkem Mevki komutanlığı emrine 6 adet top gönderilmiştir.

1 Mart 1915 Taaruzu

Bu hazırlıkların farkında olan Amiral de Roceck, Triumph ve Albion’dan Dardanos Bataryalarını bombardıman edilmesini ve o yörede oluşturulmakta olan batarya mevzilerinin keşfini isterken, Mejestic ve Ocean’a da gezici topları arama görevini verdi. Bunun üzerine bu iki gemi öğle saatlerine doğru Halileli kuzeyindeki iki Türk bataryasının ateş altına girdiler ve onu kısa sürede susturdular. Sonra Erenköy yönünde ilerleyen bu gemiler, buradaki obüslerin ateşleriyle karşılaştılar. Her iki gemiyi desteklemek üzere Seddülbahir’den gelen Irressitible ile birleşerek üçleşen bu gemiler, kendilerini tedirgin eden buradaki obüsleri susturdular. Öte yandan Albion ve Triumph iki muhriple boğazın dar yerinde ilerlerken, Türk topçusunun iki kıyıdan yaptığı ateşlere hedef oldular. Bunun üzerine iki gemi ateşlerini Tenger ve Erenköy bölgesindeki Türk toplarına yönelttiler. Fakat çok iyi gizlenmiş topçu birliklerine karşı yeterince etkin olamadılar. 1 Mart 1915 muharebelerinde Türk kayıpları 5 er Şehit, 8 er yarı olarak kaydedilmiştir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.