Gelibolu Kalesi

Gelibolu Kalesi

İnşa Tarihi : Bilinmiyor.
Yapan : Bilinmiyor.
Yaptıran : Kesin olarak bilinmemekle birlikte Yunan Müverrihlerine(tarihçilerine) göre Kral Filikos tarafından yaptırılmıştır.
Vakfiye : Bilinmiyor.
Onarımlar : M.S. 557-565 (Bizans), M.S. 711-713 (Bizans), 1235 (Bizans), 1354 -1356 (Osmanlı).

Gelibolu Kalesi

Gelibolu kent merkezinde yer almaktadır. Gelibolu Kalesi Gravürlerden ve seyyahların anlatımından anlaşıldığı kadarıyla şehri kuşatan yuvarlağa yakın altıgen planlı bir dış kale ile şehir merkezinde tepede yer alan bir iç kale ve iç içe iki suni limandan oluşmaktadır. Gelibolu Kalesi orijinalinde şehri kuşatan surlardan ve belirli aralıklarla yerleştirilen kulelerden ve iç içe iki suni limandan oluşmaktaydı. Bugün ise Namık Kemal İlkokulunun bahçesinde kalan bir kısım sur duvarı ile liman ağzında bir kule görülmektedir. Kulenin malzeme ve tekniğinden Osmanlı eklemesi olduğu Namık Kemal İlkokulunun bahçesindeki almaşık teknikle yapılmış olan sur duvarının ise Bizans dönemine ait olduğu düşünülmektedir.

Gelibolu Kalesi

Gelibolu kent merkezinde yer almaktadır. Erken Bizans Dönemi’nden itibaren var olduğu anlaşılan kale, Gelibolu’nun Türkler tarafından fethinden sonra Yıldırım Bayezid tarafından yeni bir limanla birlikte yeniden yaptırılır. Kalenin yeniden inşası Saruca Paşa tarafından M. 1390 yılında yapılmıştır. İnşa sırasında, dış kale yıkılarak bir tepe üzerinde yer alan, şehre ve limana hâkim konumda olan iç kale onarılmıştır. Liman, temizlenerek, liman ağzına iki kule inşa edilmiştir. Burası Osmanlı’nın ilk düzenli tersanesi olmuştur. Gelibolu Kalesi’nden günümüze sadece Namık Kemal İlköğretim Okulu bahçesinde kalan bir kısım sur ile liman ağzındaki kulelerden biri ulaşabilmiştir. Bugün Pîrî Reis Müzesi olarak kullanılan kule, kare planlı olup, iki katlıdır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.