İkinci Kirte Muharebesi

İkinci Kirte Muharebesi

İkinci Kirte Muharebesi ( 6 – 8 Mayıs 1915 ): Çanakkale Savaşı esnasında Seddülbahir Cephesinde taarruz, 2. Kirte Muharebesi 6 -8 Mayıs tarihleri arasında yaşanmıştır.

İkinci Kirte Muharebesi

İngiliz ve Fransızlar Açısından İkinci Kirte

İngiliz ve Fransız birliklerinin Kirte’yi ele geçirmek için yaptıkları ikinci büyük taarruzdur. Taarruz aşamasında itilaf birliklerinin önündeki en büyük engel araziyi bilmemeleri, yetersiz keşifler ve yorgunluktu. Komutayı Tümgeneral Hunter Weston 25.000 kişilik orduya bizzat yaptı. İngiliz – Fransız birliklerin kolonilerden oluşmasından dolayı, her ne kadar kolonilerde ortak dil kullanılsa dahi ingilizce ve franszıca kullanımları nedeniyle emirler sürekli karışıyor ve zamanında yerine ulaşmıyordu. Acil durumlarda müdehale başarısı ise neredeyse sıfır noktasındaydı. Bu üç günlük taarruz itilaf devletlerine 6.500 kayıp verdirmek ve yorgun düşmekten başka hiçbir şey kazandırmadı.

Osmanlı Açısından İkinci Kirte

Osmanlı tarafında ise bu muharebenin etkisi daha çok hazırlık düzeyinde idi. Yapılan itilaf taarruzu nedeniyle yapılması planlanan Türk taarruzu için hazırlık çalışmaları tamamlanamadı.  İngilizler Osmanlı tarafında 20.000 kişilik bir savunma gücü olduğunu öne sürseler de Osmanlı birlikleri 10.000 bile değildi. Bu rakamların ortaya çıkmasındaki en önemli kaynağımız ise 6 Mayıs günü Komutan Weber’e ulaşan taarruz raporudur. Raporda İngilizlerin saldırıya geçtiği ve 38. ve 45. Piyade Alaylarının savunma düzeni aldığı yazmaktadır. Albay Remzi’nin ihtiyat birlikleri 19. ve 21. Piyade Alayları bölgeye harekete geçtiğinde İngiliz saldırıları tamamen durdurulmuş ve başarısızlığa uğratılmıştı. Zayiat nispeten azdı ve yüzün üzerinde olmadığı tahmin edilmekteydi. Muharebenin ikinci gününde savunmadaki 38. Piyade Alayı yardımına 19. Piyade Alayı verildi. Hunter Weston komutasındaki birlik sayısı 28 tabura ulaşınca Weber ihtiyat birliklerinin cepheye sürülmesi için 5. Ordu karargahına haber yolladı. Takviye birliklerin muharebeye sokulma izni verilmesine rağmen 21. 45. ve 26. Alaylar mevzilerinden hareket etmeden İngiliz birliklerinin geri çekilmesi başladı. Üç günlük bu muharebe sonrasında Osmanlı’nın zayiatı 2.000 civarında olup büyük bir çoğunluğu hafif yaralıydı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.