Kumkale Çıkarması

Kumkale Çıkarması

Kumkale Çıkarması; Çanakkale Savaşı esnasında 25 Nisan 1915 günü Fransız birliklerinin Kumkale ve çevresine yaptıkları çıkarma harekatı hakkında bilgiyi bu yazımızda sizlerle paylaşıyoruz.

Kumkale Çıkarması

Fransızlar Kumkale’ye çıkarma yapmak üzere saat 04.30’da Kumkale önlerine geldi. Saat 05.15’de Jaurequibery ve IV.Henry adlı muharebe gemileri KumkaleOrhaniye arasında ateşe başladı. Jeanne d’Arc ve Askold kruvazörleri de Orhaniye sırtları ve Yenişehir’e toplarını yönelttiler. Fransız çıkarma filikaları Kumkale’ye yöneldilerse de akıntının şiddeti nedeniyle ancak saat 10.00 civarında karaya çıkabildiler. Bu sırada İntepe bataryalarından devam eden ateş bir Fransız filikasının batmasına ve paniğe neden oldu.

Kumkale Çıkarması

Saat 10.15’te karaya çıkan Fransızların 10 ncu ve 11 nci Senegal Bölüğü, Kumkale’de bulunan 6 ncı Bölük Komutanlığı’nın bir takımı ile savaşa girişti. Bir saat kadar dayanabilen takım, geriden yetişen yarım takıma rağmen Kumkale Köyü’ne çekildi. Burada sokak savaşlarına devam etti. Saat 11.30 civarında 6 ncı Bölük Komutanlığı ve bağlı iki takım Kumkale Mezarlığı’na çekildi. Kumkale Mezarlına çekilmiş olan 6ncı Bölük Komutanı Şevki Bey, epeyce zayiat verdi. Şevki Bey, akşam karanlıktan yararlanarak yaklaşan Fransız müfrezesine karşı süngü hücumuna kalktı. Bu hücum sırasında yüzünden kurşun yarası aldığı halde hücuma devam etti. Fransız müfrezesini köyün içine kadar çekilmeye mecbur etti. Sol tarafa Yüzbaşı Burhanettin Bey de süngü hücumu yaparken Kumluk’ta Fransızların karanlık basınca çektiği tel örgüsünde şehit düştü. Gece boyunca tümen komutanından yarım saat ara sürekli hücum emri verildi.

31 nci Alayın 3 ncü Taburu 25 Nisan sabahı 05.30’da aldığı emirle Halileli Köyünden Yenişehir-Kumkale’ye gitmek üzere emir aldı. Saat 11.00’den itibaren ve düşman ateşi altında hareketine devam etti. Ve ancak 13.00’e doğru iki takım ile 6 ncı Bölüğü destek verebildi. Bu sırada mezarlıkta bulunan birliklerde cephane sıkıntısı da baş gösterdi.

Orhaniye sırtlarına yayılan 11 nci Bölük de sor durumda idi. Sürekli ateş altındaydı. 25 Nisan akşamı 31 nci Alay 3 ncü Taburuna ve6 ncı Bölüğe cephane ağırlıkları ancak akşamüstü geldi.

25 Nisan günü Kumkale’de cephe oluşurken ve yaşanan sıkıntılara ve hiç durmayan donanma ateşi nedeniyle gayet nazik bir durum yaşanırken, aynı gün saat 12.00’den itibaren 5 nci Ordu Komutanlığı 15 nci Kolordu’dan ısrarla yardım istemeye başlamıştı. Kumkale çıkarmasının olduğu bölgeyi savunmakla görevli 3 ncü Tümenden bir Piyade Alayı Gelibolu’da Asat Paşa emrine istenilmekteydi. 15 nci Kolordu akşam 17.00 sıralarında çıkartmanın henüz açıklık kazanmadığı gerekçesiyle ancak 64 ncü Alayı (iki taburlu) verebileceğini bildirmişti.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.