Alman Subaylar

Alman Subaylar

2 AĞUSTOS 1914’ TE TÜRK- ALMAN İTTİFAK ANTLAŞMASI İMZALANDIĞINDA VE SEFERBERLİKTE, ALMAN ASKERLERİ HEYETİ’NDE MİSYON OLARAK GÖREV ALAN ALMAN SUBAYLARININ, BARIŞ VE SAVAŞ DÖNEMİ’NDEKİ GÖREVLERİ

Alman Subaylar

1.Prusya Süvari Orgenerali ve Türk Mareşali Otto Viktor Kral Liman von Sanders , Alman Askeri Heyeti Başkanı, 1. Ordu Komutanı, Gelibolu’da 5. Ordu ve Suriye- Filistin Cephesi’nde Yıldırım Orduları Grup Komutanı.

2.Prusya Piyade Albayı ve Türk Korgenerali Fritz Friedrich Wilhelm Brinsart von Schellendorff, Genelkurmay 1. Kurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanı ( Aralık 1914- Kasım 1917 )

 1. Prusya Albayı ve Türk Tümgenerali Otto Posseldt, Ağır Topçu Birlikleri Başmüfettişi. Doğu Kafkas Cephesi’nde Nisan 1915-16 Şubat 1916 arasında Tortum- Azap – Erzurum Savaşlarında, Erzurum Müstahkem Mevki Komutanı.
 2. Prusya Levazım Albayı ve Türk Levazım Tümgenerali Erizh Paul Weber ( 1860-1933 ), İstihkâm Birlikleri Başmüfettişi, Çanakkale’de 15. Tümen, Anadolu yakasında 15. Kolordu ve Gelibolu Yarımadası’nda Güney Grubu Komutanı.
 3. Saksonya Piyade Albayı ve Türk Tümgenerali Bock von Wülfıngen, Alman Askeri Heyeti’nde görevli ve Genel Ordular Karargâhı Komutanı.
 4. Prusya Albayı ve Türk Tümgenerali Albay Ulrich Back, Askeri Okullar Başmüfettişi, Çanakkale2de 17. Kolordu Komutanı
 5. Prusya Albayı ve Türk Tümgenerali Eduard Hubert Weidtmann, Halep Ordu Depoları Kurmayı subayı, Ordu Yedeği Dairesi Başkanı.
 6. Prusya Piyade Yarbayı ve Türk Piyade Tümgenerali Albert Heuck, Çanakkale Cephesi’nde 13. Tümgeneral Komutanı.
 7. Prusya Piyade Yarbayı ve Türk Albayı Eduard von Sondenstern, Piyade Atış Okulu Komutanı, Çanakkale’de 5. ve 7. Tümen komutanı ( Çanakkale’de, Türk Albayı olarak, 15. ve 16. Tümen ile Güney Grubu Komutanı idi. 1916’da Türk Tümgenerali oldu.)
 8. Prusya Yarbayı ve Türk Albayı ( daha sonra Tümgeneral ) August Nicolai, 3. Tümen Komutanı, 2. Kolordu Komutanı ve en son Türk Tümgenerali olarak 4. Ordu Topçuları Müfettişi idi.
 9. Prusya Piyade Yarbayı ve Türk Albayı Werner von Frankenbergund Proschlitz, 1914- 1916 arasında, 1. Kolordu ve 4. Ordu Kurmay Başkanı.
 10. Prusya Binbaşısı ve Türk Tümgenerali Hans Kannengiesser, en son 27. Piyade Albayı Tabur Komutanı olarak Türkiye’ye geldi. 1914-1915 arasında, barış döneminde Türk Albayı olarak, Savaş Başkanlığı ( Harbiye Nazırlığı ) Ordular Şubesi,’nde Bölüm Başkanı, Çanakkale Cephesi’nde 5. ve 9. Tümenler ile 16. Kolordu Komutanı idi. En son, Türk Tümgeneral olarak, Edirne’de 25. Kolordu Komutanı oldu. Türkiye’den döndükten sonra, 1920’de Tümgeneral olarak ordudan ayrıldı ve emekli oldu.
 11. Prusya Yarbayı Weimann Bischof, 1910-1913 arasında Balkan Savaşları sırasında, Yarbay ve Türk Nakliye Birlikleri Müfettişiolarak görev yaptı. İstanbul Boğazı Kavaklarda Topçu Birlikleri Komutanı idi. 1914-1918 arsında, Türk Tümgeneral olarak, Askeri Misyon üyasi ve Genelkurmay karargahı’nda Malzeme Nakliye Birlikleri Başmüfettişi idi. 1938’de, emekli Tümgeneral olarak hayata veda etti.
 12. Prusya Piyade Yarbayı ve Türk Albayı Bruno Traugostt Karl von Trümmer, 1914-1918 arasında, 10. Tümen Komutanı, İzmir ve Bölgesi 14. Kolordu Komutanı idi.
 13. Prusya Piyade Binbaşı ve Türk Yarbayı Wilhelm von Legat, 1914’te Türk Harp Akademiler Komutanlığı sırasında, 21.08.1914’te İstanbul’da hayatını kaybetti ve Tarabya Alman Mezarlığı2na defnedildi.
 14. Württemburg Topçu Binbaşısı sırasında Max Schlee, 1914-1918 arasında, Türk Tümgenerali olarak, Sahra Topçu Birlikleri Başmüfettişi. Osmalı Nişanı ve Mecidiye Nişanı verildi.
 15. Prusya Topçu Binbaşısı Heinrich Wehrle, 1914-1918 arasında, Türk Yarbayı olarak, Ağır Topçu Atış Okulu Komutanı ve Çanakkale’de İntepe 8. Ağır Sahra Obüs Alayı Komutanı.
 16. Prusya Binbaşı Friedrich Kress Freiherr von Kressenstein, 1914-1918 arasında, barışta Türk Yarbayı olarak, Savaş Bakanlığı ( Harbiye Nazırlığı) Ordular Dairesi Başkanı (02.08.1914-21.09.1914 ) Genelkurmay Harekât Dairesi Başkanlını ve savaşta en son Filistin’de Türk Tümgenerali olarak 8. Ordu Komutanı idi.
 17. Prusya Binbaşısı ve Askeri Teknik Akademisi Öğretmeni Potscherk, 1914-1918 arasında Türk Albayı olarak, Türk Askeri Ulaşım İşleri ve Yıldırım Orduları Grubu Başmüfettişi.
 18. Prusya Piyade Binbaşısı Christian August Stange, 1914-1917 arasında, Türk Yarbayı olarak, barışta İstanbul’da 8. Piyade Alay komutanı, savaş Albay olarak, İstanbul’da Yedek Birlikler Müfettişi idi. Kafkas Cephesi’de Ardahan Savaşı’na katıldı. Türkiye’den döndükten sonra, Yarbay olarak, 59. Piyade Alayı Komutanı olarak görev yaptığı sırada, arazide zehirli gazdan boğularak, 1918’de hayatını kaybetti.
 19. Prusya Süvari Binbaşısı Graf von Hopffgarten, 1914-1915 arasında, Türk Yarbay olarak, barışta Süvari Birlikleri Genel Müfettişi ve savaşta, Başkomutanlıkta İstihbarat Subayı.
 20. Prusya Binbaşısı Perrinet von Thauvenay, 1913-1916 arasında, Türk Yarbayı olarak, barışta Genelkurmay Başkanlığı 2. Şube ( İstihbarat ) Başkanı, savaşta Çanakkale2de 2. Kolordu Kurmay Başkanı.
 21. Prusya Piyade Binbaşısı Albrecht, 1914-1916 arasında, Türk Yarbayı olarak, barışta Halep’te 6. Kolordu Kurmay Başkanı, savaşta Çanakkale’de 5. Kolordu Kurmay Başkanı.
 22. Prusya Binbaşısı Otto von Feldmann, 1914-1918 arasında, Türk Yarbayı olarak, barışta Genelkurmay Başkanlığı Sınıra Askeri Yığınak Dairesi Başkanı, savaşta en son Genelkurmay 3. Şube ( Harekât ) Başkanı idi.
 23. Prusya Köln Valiliği Genelkurmayı’ndan Binbaşı Dr. Jur. Felix Guse, 1914-1918 arasında, Türk Yarbayı olarak, barışta en son, Erzurum’da 3. Ordu Kurmay Başkanı idi.
 24. Württemberg Hafif Süvari Binbaşısı Lauffer, 1914-1918 arasında, Türk Yarbayı olarak, barışta Süvari Subayları Binicilik Okulu Komutanı, savaşta Filistin Cephesi’nde İstihbarat Subayı.
 25. Saksonya Mızraklı Süvari Binbaşısı Kirsten, 1914-1916 arasında, Türk Yarbayı olarak barışta, Doğu Kafkasya Cephesi’nde Sivas’ta 1. Süvari Alayı Komutanı, savaşta Kafkas Cephesi’nde ve Çanakkale’de Bağımsız Süvari Tugay Komutanı.
 26. Prusya Binbaşısı ve Strassburg Demiryollarında Demiryoluhatları Komutanı Pötritz Pötrih, 1914-1917 arasında, Türk Yarbayı olarak, barışta Genelkurmay 4. Şube ( Demiryolu ) Başkanı, savaşta Genelkurmay Sahra Demiryolu Dairesi Başkanı.
 27. Prusya 2. Kolordu Genel Komutanlığı Levazımcısı Burchardi, 1914-1918 arasında, Türk Yarbayı olarak, barışta, Savaş Bakanlığı ( Harbiye Nazırlığı ) Levazım dairesinde görevli, 1. Ordu Levazım işlerinden sorumlu ve savaşta Çanakkale Ordu Levazımcısı.
 28. Bayern Hekim Binbaşısı Prof. Dr. Med. Georg Mayer, 1913-1916 arasında, Türk Yarbayı olarak, barışta savaş Bakanlığı ( Harbiye Nezareti ) Sağlık Dairesi 2. Başkanı, savaşta 1. Ordu Sağlık Müfettişi Yardımcısı ve 5. Türk Ordusu Ordu Hekimi. Türkiye’den döndükten sonra, Bayern 1. Kolordusu Kolordu Hekimi oldu. 1936’da emekli Hekim Yarbayı olarak vefat etti.
 29. Prusya Binbaşısı Walter von Strempel, önce İstabul’da Alman Büyükelçiliği’nde Askeri Ataşe olarak çalıştı. 1913-1914 arasında, Türk Yarbayı olarak, Alman Askeri Heyeti Kurmay Başkanı oldu. 1914’te ayrılır ve Türk Tümgenerali olarak, Almanya’da askeri okullarda eğitim gören Osmanlı Sarayı’nın Prensleriyle özel olarak ilgilenme görevini üstlendi ve refakatçileri oldu. 1935’te emekli Albay olarak vefat etti.
 30. Prusya Binbaşısı von Frese, 19092dan beri Türk Ordları’nda görevli reformcu. 1914-1918 arasında, Türk Yarbayı olarak, Askeri Misyon Üyesi, Harp Akademilerinde Öğretmen, 1. Ordu Karargahı’nda subay ve en son Romanya’da 6. Türk Kolordusu’nda görevli. Türkiye’den döndükten sonra, Binbaşı olarak 446. Piyade Alay Komutanı oldu. 1926’da emekli Yarbay olarak hayata veda etti.
 31. Prusya Binbaşısı Hans Rabe, Ekim ortası 1909’dan 1913’e kadar Türk Orduları’nda görevli reformcu. 1914-1918 arasında, Türk Yarbayı olarak Askeri Misyon Üyesi ve barışta, Edirne’de 15. Piyade Alayı Komutanı, savaşta İstanbul’da bir Birleşik Tümen Komutanı. Türkiye’den döndükten sonra, 62. Piyade Alay Komutan ve 1920’de de ayrılarak, Yarbay olarak emekli oldu.
 32. Prusya Topçu Yüzbaşısı Binhold, Ekim ortası 1909-1912 arasında, Erzincan’da bir Sahra Topçu Numune Alayı Komutanı ve Türk Orduları’nda reformcu idi. 1914-1915 arasında, barışta Türk Binbaşısı olarak, Askeri Misyon Üyesi ve Gelibolu Savaşları2nda 3. Sahra Topçu Alayı Komutanı. Daha sonra,15 Kolordu Kirte Güney Grubu Topçuve İstihkâm Komutanı ve Topçu Atışı Okulu Komutanı. Ağır kalp rahatsızlığı nedeniyle, Türkiye’den döndükten sonra, Yüzbaşı olarak,59.Sahra Topçu Alayı Komutanı idi. 1919’de emekli Binbaşı olarak hayata veda etti.
 33. Prusya Topçu Yüzbaşısı Wilhelmi, 1914-1916 arasında, Türk Binbaşısı olarak, barışta İstanbul’da (1. Ordu) Türk Ağır Topçu Numune Taburu Komutanı, savaşta Çanakkale’de Ağır Obüs Topçu Taburu Komutanı ve Irak’ta ise, yine Küt-el Amma-re’de Ağır Topçu Taburu Komutanı idi. Türkiye’den döndükten sonra, Binbaşı olarak, 116. Sahra Topçu Alayı Komutanı oldu. 1920.’de emekli Yarbay olarak hayata veda etti.
 34. Prusya Topçu Yüzbaşısı Stange, 1914-1918 arasında, Türk Binbaşısı olarak, Edirne ( Adrianopel ) ‘de Topçu Subayı, savaşta Doğu Kafkas Cephesi’nde Lazistan Çete Birlikleri Komutanı, sonra Çanakkale’de Tümgeneral Erich Paul Weber Komutası altında ve daha sonra da Türk Yarbayı olarak, Topçu Piyade Atış Okulu Komutanı.
 35. Prusya Topçu Yüzbaşısı Vonberg, 1914-1916 arasında, Türk Binbaşısı olarak, Barışta Doğu Kafkasya Cephesi’nde Sivas’ta 30. Sahra Topçu Alayı Komutanı ve savaşta Türk Yarbayı olarak, Kafkas Cephesi’nde Topçu Komutanı iken, Bitlis’te tifüse yakalandı ve 1916’da hayatını kaybetti.
 36. Saksonya Piyade Yüzbaşısı Rudolf Schierholz, 1914-1917 arasında, barışta Türk Binbaşısı olarak, Türk Kurmay Subay Eğitim Karargâhı’nda Öğretmen, savaşta Türk Yarbayı olarak, Kıyı Koruma Sorumlusu, Çanakkale’de 9. Piyade Alayı Komutanı ve Filistin Cephesi’nde Hicaz Demiryolu Güvenliğini sağlayan bir Piyade Alayı’nın Komutanı. Ruhr Havzası’nda Maan’da 08.12.1917’de vefat etti. Ve 1932’de Nasıra’ya götürülerek defnedildi.
 37. Bayern Süvari Yüzbaşısı Otto Welsch,1914-1917 arasında, barışta Türk Süvari Binbaşısı olarak, Türk Binicilik Okulu Öğretmeni, savaşta Türk Yarbayı olarak, Çanakkale ve Filistin Cepheleri’nde daha sonra da 1918’e kadar Prusya Binbaşısı olarak Filistin Asya Kolordusu’nda Süvari Karargâh Subayı idi. 1939’da emekli Binbaşı olarak vefat etti.
 38. Bayern Yüzbaşısı Doç. Dr. Franz Carl Endres, 1912’den beri Türk Orduları reformcusu idi. 1914-1918 arasında, Askeri Misyon Üyesi ve en son da Türk Yarbayı olarak, Genelkurmay 1. Şube Başkanı idi. 1920’de ayrıldı ve Binbaşı olarak emekli oldu.
 39. Prusya Piyade Yüzbaşı Hunger, 1914-1918 arasında Türk Binbaşısı olarak, barışta İzmir’de bir Piyade Alay Komutanı idi. Savaşta Türk Yarbayı olarak, Çanakkale’dde 10. Tümen 28. Piyade Alay Komutanı ve en son, Filistin2de 34. Piyade Tümeni Komutanı idi.
 40. Prusya Yüzbaşısı Eggert, 1914-1918 arasında, barışta Türk Binbaşısı olarak, Harp Akademisi’nde Öğretmen, savaşta Türk Yarbayı olarak 1. Kolordu Kurmay Başkanı ve Çanakkale’de 15. Kolordu Genel Kurmay Subayı idi. En son, Romanya’da 25. Türk Piyade Tümeni Komutanı olarak görev yaptı. Türkiye’den döndükten sonra, 51. Kolordu Genel Kurmayı’nda Genelkurmay Şefi idi. 1939’da emekli Yarbay olarak vefat etti.
 41. Prusya İstihkâm Yüzbaşısı Alexander Effnert, 1914-1918 arsında, barışta Türk Binbaşısı olarak, İstanbul’da İstihkâm 1. Tabur Komutanı. Savaşta Çanakkale’de Güney Grubu’nda ve Filistin Cephelerinde İstihkâm Birliği Komutanı.
 42. Prusya İstihkâm Yüzbaşısı Karl von Staszewski, 1914-1918 arsında, Türk Binbaşısı olarak, barışta Edirne’de Mühendis Subayı ve savaşta Gelibolu’da Tümgeneral Erich Paul Weber’in komutasında görevli. En son Doğu Kafkas Cephesi’nde Erzurum’da ve Filistin Cephesi’nde, İstihkâm Birlikleri Komutanı. 1930 ‘da emekli Binbaşı olarak vefat etti.

45.Prusya Süvari Yüzbaşısı Ludwig Schröder, 1914-1917 arasında, Türk Binbaşısı olarak, barışta İstanbul’da 1. Malzeme Nakliyat Taburları Komutanı, savaşta Halep ve Mersin’de Cephe Gerisi Nakliyat Müfettişi.

 1. Prusya Süvari Yüzbaşısı R. Prigge, 1914-1918 arasında, barışta Türk Binbaşısı olarak Türk Süvari Subay Okulu Komutanı. Savaşta Askeri Heyet Başkanı Prısya Orfenerali ve Türk Mareşali Otto Viktor Karl Liman von Sanders’in Emir Subayı. Türkiye’den döndükten sonra, Yüzbaşı olarak 203. Piyade Tümeni Kurnmayında görev aldı. 1920’de emekli Binbaşı olarak vefat etti.

47.Prusya Yüzbaşısı Lange, 1914-1915 arasında, Türk Binbaşısı olarak, barışta Harp Akademisi’nde Öğretmen. Savaşta, Doğu Kafkas Cephesi’nde Erzurum’da 10. Kolordu Kurmay Başkanı.

 1. Prusya Yüzbaşısı Friedrich Karl von König, 1913-1917 arasında, Türk Yüzbaşısı olarak Askeri Heyet Kurmay Başkanlığında ve 1. Ordu Kurmayında görevli. Daha sonra, Yıldırım Orduları Grubu’nda Eöir Subayı. Türkiye’den döndükten sonra, Romanya Askerlik Dairesi’nde görev aldı. 1920’de ayrıldı ve Binbaşı olarak emekli oldu. 1941’de Silahlı Kuvvetlerde Albay iken vefat etti.
 2. Prusya Süvari Üsteğmeni Dr. Carl Mühlmann, 1913-1918 arasında, Türk Binbaşısı olarak, Askeri Heyet Başkanının Emir Subayı. Çanakkale’de 5. Tümen Kurmay Subayı. 1920’de Binbaşı olarak ayrıldı ve Tagebuch der Gallipoli- Kanpfe ( Gelibolu Savaşları Günlüğü ) adlı kitabını yayınladı. Diğer kitapları; ‘’Oberste Heeresleitung und Balkan İm Weltkrieg 1914-1918 ‘’ ( 1914-1918 Dünya Savaşı’nda Balkanlar ve Yüksek Ordu Yönetimi ) ‘’Der Kampf um die Dardanellen’’ ( Çanakkale Savaşları ) ‘’ Die Deutsche Militar-Mission in der Türkei ‘’ ( Türkiye’de Alam Askeri Misyonluğu ) ve ‘’ Das deutsch- türkische Waffenbündis im Weltkriege ‘’ ( Dünya Savaşı’da Alman – Türk Silah İttifakı ).
 3. Bayerm Eczacı Yüzbaşısı Dr. Apot. Huttner, 1914-1918 arasında, barışta Türk Binbaşısı olarak, Gülhane Harp Okulu İlaç Fabrikası’nda ve Eczacılık Dairesi’nde Müfettiş, savaşta 1. Ve 3. Ordu da Eczacı.
 4. Prusya Savaş Bakanlığı Muhasebecisi Yüzbaşı Schuch, 1914-1915 arasında Türk Binbaşısı olarak, savaşta Bakanlığında ( Harbiye Nezareti ) Yedeklik Dairesinde görevli idi.

52.Wüttemberg Piyade Üsteğmeni Fischer, 1914-1918 arasında en son Türk Binbaşısı olarak, 5. Ordu Genelkurmay’da Kurmay Başkanının Emir Subayı idi.

 1. Prusya Üsteğmeni von der Hagen, 1914-1915 arasında, Türk Yüzbaşısı olarak, barışta Askeri Beden Eğitimi Okulu Komutanı ve savaşta 1915’te Süveyş Harekâtında İstihbarat Subayı iken hayatını kaybetti.
 2. Prusya Üsteğmeni von Wrochem, 1914-1916 arasında Türk Binbaşısı olarak, barışta Kurmay Subay Eğitim Karargâhı Öğretmeni, savaşta en son, Albay Hans Kannengieser’in Emir Subayı ve 2. Türk Ordusu Cephe Gerisi Müfettiş Yardımcısı idi.
 3. Prusya İstihkâm Üsteğmeni Leo Pohl, 1914- 1918 arasında, Türk Yüzbaşısı olarak, barışta İstihkâm Birlikleri Başmüfettişi’nin Emir Subayı savaşta Türk Binbaşısı olarak Genelkurmay Başkanı’nın Emir Subayı idi.
 4. Prusya İstihkam Üsteğmeni Johannes Gerlachi 1914-1918 arasında, Türk Yüzbaşısı olarak, barışta bir İstihkam Taburu’nda Bölük Komutanı, savaşta 3. Kolordu İstihbarat Subayı ve Suriye’de 307 İstihkam Tabur Komutanı idi.
 5. Prusya Topçu Üsteğmeni Heibey, 1914-1918 arasında, Türk Yüzbaşısı olarak, barışta Ağır Topçu Alayı Numune Taburu Batarya Komutanı. Savaşta Türk Binbaşısı olarak, 4. Kolordu İstihbarat Subayı ve Filistin’de bir Türk Tümeninde Topçu Komutanı.
 6. Prusya Veteriner Üsteğmeni Dr. Vet. Thieme, 1914-1918 arasında, Türk Yüzbaşısı olarak, barışta Savaş Bakanlığı ( Harbiye Nezareti) Veteriner Müfettişliğinde Danışman. Savaşta Türk Binbaşısı olarak, Filistin’de 1. Ordu ve Yıldırım Orduları Grubunda Veteriner Subay Yöneticisi.

59.Prusya Levazım Sekreteri Üsteğmen Sterke, 1914-1918 arasında, Türk Yüzbaşısı olarak, barışta Levazım Dairesinde görevli. Savaşta, Filistin Cephesinde 1. Ve 3. Orduda Levazım Subayı.

60.Prusya Tahkimat Teğmeni Meinke, 1914-1918 arasında Türk Tahkimat İnşası Trğmeni olarak, barışta Tümgeneral Erich Paul Weber’in Komutasıbda Edirne2de Mühendis Subay. Savaşta Çanakkale’ de görevli.

 1. Prusya Tahkimat Teğmeni Weis, 1914-1916 arsında Türk Tahkimat İnşası Teğmeni olarak barışta Tümgeneral Erich Paul Weber’in Komutasında Edirne’de Mühendis Subay. Savaşta Çanakkale ve İstanbul Boğazları İstihkâmlarında görev aldı.
 2. Prusya Fişekçi Teğmeni Jaenicke, 1914-1918 arasında, Türk Fişekçi Teğmeni olarak barışta Edirne’de Tümgeneral Erich Paul Weber’in Komutasında Topçu Subayı. Savaşta Kıyı Koruma Kolordu Komutanlığında görevli.
 3. Purusya Fişekçi Teğmeni Meier. 1914-1918 arasında, Türk Fişekçi Teğmeni olarak barışta Edirne’de Tümgeneral Erich Paul Weber’in Komutasında Topçu Subayı. Savaşta Kıyı Koruma Kolordu Komutanlığında görevli.

64.Yar subayı ( Zabit Vekili Subay Namzedi ) Paul Wagner, Genelkurmay Başkanlığı 1. Şubede Sekreter Genelkurmay Karargâhında Sekreter.

 1. Sıhhiye Yar subayı ( Zabit Vekili Subay Namzedi ) Westerrmeier, dairesinde görevli, Yıldırım Orduları Grubunda Ordu Doktorluğunda görevli.
 2. Yar subayı ( Zabit Vekili Subay Namzedi ) Heiden, 3. Sahra Topçu Alayında Acemi Öğretmeni.
 3. Yar subayı ( Zabit Vekili Subay Namzedi ) Thiel, Ağır Topçu Birliklerinde Acemi Öğretmeni.
 4. Yar subayı ( Zabit Vekili Subay Namzedi ) Egid Mühlbauer, 8. Piyade Alayında Acemi Öğretmeni.
 5. Yar subayı ( Zabit Vekili Subay Namzedi ) Mowitz, 15. Piyade Alayında Acemi Öğretmeni.
 6. Yar subayı ( Zabit Vekili Subay Namzedi ) Kutter, Yarbay Lauffer’in Komutasında Binicilik Okulunda Ahırların Sorumlusu.
 7. Sıhhiye Yar subayı ( Zabit Vekili Subay Namzedi ) Ludwig Bader, Binbaşı Dr. Apot. Huttner’in yanında Gülhane Hastanesi İlaç Fabrikasında görevli.
 8. Yar subayı ( Zabit Vekili Subay Namzedi ) Hardt, Askeri Heyet Sekreteri Yıldırım Orduları Grubu Sekreteri.

73 Muhasebeci Franz Brimberg, 1. Ve 5. Ordu da Levazım, maaş ve hesap İşleri Muhasebecisi.

Alman Subaylar

Alman Subaylar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.