24 Şubat 1915

24 Şubat 1915

Çanakkale Boğazı‘nın zorlanmasının, aslında oldukça birbirinden ayrılabilen ve bizce ayrılması gereken iki askeri harekatın ön aşaması olduğunu net bir şekilde aklımızda tutarsak, önümüzdeki Cuma günü sağlıklı bir karar almamıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Bunları sırasıyla Boğaziçi operasyonu ve Balkan operasyonu olarak adlandıracağım.

24 Şubat 1915

Boğaz tarafından. Operasyon, Marmara Denizi’nin, İstanbul Boğazı‘nın ve İstanbul’un kontrolünü kastediyorum. Bu başarılı olsaydı, hatta tek başına olsaydı Türkiye‘yi felç ederdik; beraberinde getirdiği her şeyle birlikte Rusya ile serbest iletişim sağlamalıyız;

Yakın Doğu’daki Alman emellerini yenmeliydik; Bulgaristan‘ın tarafsızlığını sağlamalıydık (inanıyorum); ve tüm dünyaya deniz gücünün ne anlama geldiğini göstermeliydik.

Bu avantajları abartmak kolay değildir. Yine de, ikinci meseleyi, yani Balkan politikasını başarılı bir sonuca ulaştırabilirsek, bunların çok daha geride bırakılacağını tamamen kabul ediyorum. Bu politika, en azından Romanya ve Yunanistan‘ı, muhtemelen Bulgaristan‘ı mücadeleye sokmaktan ve tüm Güneydoğu Avrupa‘yı İngiltere ve Fransa ile İttifak Devletlerine karşı birleşik bir eylemde birleştirmekten daha azını hedeflemez.

Bu başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilirse, savaşın kaderi üzerindeki etkisi büyük olmalı ve belirleyici olabilir.

…………………

Çıkardığım sonuçlar şunlardır:

– Şu anda taahhüt ettiğimiz Boğaziçi harekatını başarılı kılmak için gerektiği kadar asker göndermeliyiz. …………………………

Birlik sayısı konusunda cimri olmamaya işaret eden bir gözlem daha yapacağım. Başka ne yapılırsa yapılsın, Boğaz operasyonunun başarılı bir şekilde sonlandırılmasına kadar sürdürülmesi gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Bu, İstanbul civarında Türk birlikleriyle bir meydan muharebesini içerebilir; ve son görüşmemizden anladığım kadarıyla, bu tür durumlarda uğraşmak zorunda kalabileceğimiz Türk birliklerinin sayısı ve kalitesi hakkında kesin bir bilgimiz yok. Açıkça görülüyor ki, bir kontrolün bir felakete dönüşebileceği için geniş marjlarla çalışmalıyız.

AJB

24 Şubat 1915.

Sir Winston Churchill‘in görevden alınmasından sonra, kimin Amiralliğin Birinci Lordu yapılması gerektiğini not etmek ironik;

Bay AJ Balfour‘dan başkası değil

SOURCE:
[NB: the full memorandum is to be found at the National Archives ref. CAB/24/1]

24 Şubat 1915 Arthur Balfour

24 Şubat 1915 Arthur Balfour

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.